شادی جمشید پور

 

شادی جمشید پور، متولد 1359 تهران، کارشناس گرافیک، مدرس طراحی.

1380     فراگیری طراحی و نقاشی در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد نزد استاد ساداتی‌پور

           و نقاشی طبیعت نزد استاد حسین ترمه‌چی.

1384     تاکنون شرکت در چندین نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی از جمله جشن هنر    

           جهاددانشگاهی و یادمان پیر طبیعت(استاد ترمه‌چی)

1385   همکاری با فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد