ادامه مطلب
7
اسفند

کد تخفیف ویژه ترم بهار 1403

دانشجویان ، استعدادهای درخشان ،خانواده ایثارگران و هنرجویان برتر می توانند از 10اسفند به ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
7
اسفند

تعیین سطح ترم بهار 1403

زمان آزمون تعیین سطح ترم بهار 1403 در رشته موسیقی و طراحی به شرح زیر می باشد→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
12
آذر

تعیین سطح ترم زمستان 1402

زمان آزمون تعیین سطح ترم زمستان در رشته طراحی و موسیقی به شرح زیر می باشد...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
15
مهر

تصویرسازی دیجیتال

برگزاری دوره تصویر سازی دیجیتال...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
9
شهریور

کد تخفیف ترم پاییز 1402

دانشجویان ، استعدادهای درخشان ،خانواده ایثارگران و هنرجویان برتر می توانند از 11 شهریور به همراه ..→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
9
شهریور

تعیین سطح ترم پاییز

زمان آزمون تعیین سطح ترم پاییز در رشته موسیقی و طراحی به شرح زیر می باشد...→ ادامه مطلب  |   آموزش