ادامه مطلب
7
مهر

نفرات برتر ترم تابستان 99

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت های بیشتر برای هنرجویان برتر ترم تابستان 99 این عزیزان می توانند جهت ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
19
شهریور

آزمون تعیین سطح ترم پاییز 99

آزمون تعیین سطح سلفژ ترم پاییز 99، 25 شهریور و 3مهر و آزمون تعیین سطح طراحی ،2 مهرماه ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
17
شهریور

کد تخفیف ویژه ترم پاییز 99

با توجه به شروع ثبت نام ترم پاییز درتاریخ 23 شهریور هنرجویان واجد شرایط شامل دانشجویان ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
11
تیر

تعویق شروع ترم تابستان 99

هنرجویان گرامی با توجه به شرایط موجود و محدویت های مقابله با بیماری کرونا شروع ترم تابستان ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
22
خرداد

آزمون تعیین سطح ترم تابستان 99

آزمون تعیین سطح سلفژ ترم تابستان 99، 3 تیر و آزمون تعیین سطح طراحی ،5 تیر ماه خواهد ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
20
خرداد

کد تخفیف ویژه ترم تابستان 99

با توجه به شروع ثبت نام ترم تابستان درتاریخ 1 تیرماه هنرجویان واجد شرایط شامل دانشجویان ...→ ادامه مطلب  |   آموزش