ادامه مطلب
15
فروردین

اطلاعیه برگزاری کلاس های ترم بهار 1400

با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و قرارگرفتن شهر مشهد در وضعیت نارنجی و تعطیلی ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
17
اسفند

تعیین سطح ترم بهار 1400

آزمون تعیین سطح سلفژ ویژه ترم بهار، 27 اسفندماه برگزار می گردد، لذاهنرجویان ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
14
اسفند

کد تخفیف ویژه ترم بهار 1400

با توجه به شروع ثبت نام ترم بهار درتاریخ23 اسفندماه هنرجویان واجد شرایط شامل دانشجویان ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
30
آذر

آزمون تعیین سطح ویژه ترم زمستان 99

آزمون تعیین سطح سلفژ ویژه ترم زمستان، 6 دی ماه برگزار می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف....→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
26
آذر

کد تخفیف ویژه ترم زمستان 99

با توجه به شروع ثبت نام ترم تابستان درتاریخ30 آذرماه هنرجویان واجد شرایط شامل دانشجویان...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
26
آذر

اطلاعیه ثبت نام ترم زمستان 99

هنرجویان گرامی با توجه به شروع ثبت نام ترم زمستان لازم است به موارد زیر...→ ادامه مطلب  |   آموزش