ادامه مطلب
12
خرداد

تعیین سطح ترم تابستان 1403

زمان آزمون تعیین سطح ترم تابستان 1403 در رشته موسیقی و طراحی به شرح زیر می باش...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
9
خرداد

کد تخفیف ویژه ترم تابستان 1403

دانشجویان ، استعدادهای درخشان ،خانواده ایثارگران و هنرجویان برتر می توانند از 12 خرداد به ...→ ادامه مطلب  |   آموزش

ادامه مطلب
29
اردیبهشت

اینجا خاکستری نیست

نمایشگاه گروهی عکاسی هنرجویان هنرستان سمپاد سعدی→ ادامه مطلب  |   نمايشگاه ها و کارگاه ها

ادامه مطلب
29
اردیبهشت

به رنگ اردیبهشت

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی→ ادامه مطلب  |   نمايشگاه ها و کارگاه ها

ادامه مطلب
13
اردیبهشت

هوران

نمایشگاه آثار آرم و پوستر هنرجویان هنرستان زکریا رازی→ ادامه مطلب  |   نمايشگاه ها و کارگاه ها

ادامه مطلب
6
اردیبهشت

ترنم بهار

نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان ایران ...→ ادامه مطلب  |   نمايشگاه ها و کارگاه ها