ادامه مطلب
11
تیر

مصاحبه با دکتر خالصی ( ردیف آوازی)

آموزش آواز ایرانی در گفتگویی کوتاه با جناب آقای محسن خالصی مدرس ردیف آوازی→ ادامه   |   موسيقي