نمایشگاه جاری: خیابان

نگار خانه فردوسی ، شنبه 22 اردیبهشت ماه  از ساعت 17 میزبان آثار محمد جعفر پاکروان  خواهد بود گرفت. برگزاری این نمایشگاه همراه با رونمایی از اثر سیاوش در آتش بوده و تا 26 اردیبهشت ماه همه روزه از ساعت 17 الی 21  ادامه خواهد داشت

نمایشگاه قبلی :خیابان