ادامه مطلب
2
خرداد

شناخت سه تار

سه‌تار از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که با ناخن انگشت اشاره ی دست راست نواخته می‌شود...→ ادامه   |   سازهای ایرانی

ادامه مطلب
11
اسفند

شناخت ساز عود (بربت)

زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت/ کس ندارد ذوق مستی می گساران را چه شد بربت یا عود...→ ادامه   |   سازهای ایرانی

ادامه مطلب
7
اسفند

شناخت ساز تار

سه‌تار از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که با ناخن انگشت اشاره ی دست راست نواخته می‌شود...→ ادامه   |   سازهای ایرانی