محمود اسکندری

محمود اسکندری، متولد 1347 بیرجند، فارغ التحصیل حسابداری ،مدرس تار.

1360     فراگیری تار نزد پدر استاد غلامرضا اسکندری تا سال 1369 تکمیل آموخته‌ها و فراگیری

           ردیف تا سال 1379 از محضر استاد هوشنگ ظریف

           تشکیل و سرپرستی موسیقی طوبی و همکاری با گروه موسیقی نوا به مدت چند سال و

           کنسرتهای بسیاری در داخل و خارج کشور، شرکت در بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر،  

           تألیف کتاب30 قطعه‌ای برای تار، سه تار و کتاب ترنم بهار.

1389    تدریس در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1394    نظارت و هدایت گروه موسیقی ایرانی هنرجویان فرهنگسرا