سید عبدالعلی ساداتی پور

 

 

سید‌عبدالعلی ساداتی‌پور، متولد 1342 مشهد، کارشناس گرافیک، مدیر گروه تجسمی، مدرس طراحی و نقاشی.

1359     شروع نقاشی و در ادامه نقاشی طبیعت.

 

1363     آغاز تحصیل رشتة گرافیک.

1373     تدریس طراحی، نقاشی و گرافیک در مراکز هنری و فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1376     استخدام آموزش و پرورش به سمت هنرآموز، برگزاری تعدادی نمایشگاه گروهی و انفرادی