سهیل امین زاده

سهیل امین زاده، متولد 1346 نوشهر، کارشناس ارشد موسیقی ایرانی، مدرس و مدیرگروه موسیقی فرهنگسرا ی جهاددانشگاهی مشهد.

1359    آغاز فراگیری موسیقی باگیتار فلامینکو.

1369    فراگیری تار نزد استادان هوشنگ ظریف محمدرضا لطفی، حسین علیزاده و داریوش طلایی.

1370    آموختن هارمونی وکنترپوان نزد استادان فرهاد فخرالدینی، کامبیز روشن‌روان و پورتراب.

1372    عضویت در ارکستر مضرابی به رهبری استادحسین دهلوی و در سالهای بعد اجراهای بیشمار

           به همراهی استاد شهرام ناظریدر داخل و خارج از کشور.

1376    آموختن سه‌تار نزد استادان حسین علیزاده و مسعود شعاری/ ساز بربت نزد حسین بهروزی‌نیا.

1378    تالیف کتاب مهتاب و تکنوازی در آثار تلفیقی موسیقی به نام‌های هفت‌شهرعشق و نخستین.

1388    تدریس در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد وضبط آثار