سعیده زنوزی زاده

 

سعیده زنوزی زاده، متولد 1361 مشهد، کارشناس ارشد ریاضی، مدرس سنتور.

1381     فراگیری سلفژ و مبانی نظری موسیقی در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1382     آموختن سنتور و ردیف سازی میرزا عبدالله نزد استاد علی‌اکبر نطاق.

1386      ادامه آموخته های سنتور نزد آقای شهاب نطاق  و تدریس در  دیگر مراکز

1393      تدریس در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.