استاد ناصر رسا

ناصر رسا متولد 1334  ، مشهد

1343     آموختن گیتار نزد برادر بزرگ، استاد سعید رسا از برجسته‌ترین نوازندگان گیتار‌کلاسیک و

            پدر گیتار فلامینکو ایران.

1348     کسب مقام اول در رشته گیتار در مسابقات وزارت فرهنگ و هنر.

1353     ضبط برنامه اختصاصی گیتار‌کلاسیک در تلویزیون ملی ایران.

1358     قبولی در رشتة حقوق دانشگاه تهران با کسب رتبة ممتاز، ناتمام گذاشتن تحصیل دررشتة

            مزبور و انتخاب موسیقی به صورت حرفه‌ای.

1360     اقامت در ایتالیا برای کسب تجربه و مطالعة هنری.

1363     تاکنون اجراهای متعدد و آفرینش قطعاتی برای گیتار‌ کلاسیک و فلامینکو از جمله فریاد،           

           اندوه، بیگانگی، بولریاس، فاروکا و ... را می‌توان نام برد.

فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد از بدو فعالیت در سال 1370 تاکنون افتخار همکاری با ایشان در

زمینه تدریس مبانی نظری موسیقی و گیتارکلاسیک را دارد