14
تیر

خط خون


خط خون

کارگاه خلق اثر نقاشیخط با موضوع عاشورا

با اجرای استاد علیرضا بهدانی 
زمان : یکشنبه ۱۷ تیرماه
ساعت ۱۷

سه راه ادبیات مجتمع شریعتی جهاددانشگاهی ، فرهنگسرا

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

 


.