12
خرداد

تعیین سطح ترم تابستان 1403


زمان آزمون تعیین سطح ترم تابستان 1403 در رشته موسیقی و طراحی  به شرح زیر می باشد

تعیین سطح موسیقی: 30 خرداد  

تعیین سطح طراحی : 3 تیر 

علاقمندان میتوانند از23 خرداد  به دفتر آموزشهای هنری مراجعه نموده و جهت شرکت در آزمون ثبت نام نمایند

.