9
خرداد

کد تخفیف ویژه ترم تابستان 1403


دانشجویان ، استعدادهای درخشان ،خانواده ایثارگران و هنرجویان برتر می توانند از 12 خرداد به همراه مدارک شناسایی خود جهت دریافت کد تخفیف به دفتر آموزش مراجعه نمایند.
قبل از شروع ثبت نام ها نسبت به دریافت کد تخفیف اقدام نمایید .

ثبت نام ترم تابستان 1403

از 27 خرداد

ثبت نام بصورت حضوری و اینترنتی

شروع ترم: از 19 تیر
 سه راه ادبیات مجتمع شریغتی جهاددانشگاهی ، فرهنگسرا

38400021

 

.