29
اردیبهشت

اینجا خاکستری نیست


اینجا خاکستری نیست 
نمایشگاه گروهی عکاسی هنرجویان هنرستان سمپاد سعدی 

افتتاحیه : شنبه 29  اردیبهشت 
ساعت 17
ادامه تا  2 خرداد

ساعت 10 الی 13 و 17 الی 20

بازدید برای عموم رایگان است.

مکان : سه راه ادبیات مجتمع شریعتی جهاددانشگاهی ، نگارخانه فردوسی


تاریخ خبر : 29 اردیبهشت 1403