9
شهریور

کد تخفیف ترم پاییز 1402


دانشجویان ، استعدادهای درخشان ،خانواده ایثارگران و هنرجویان برتر می توانند از 11 شهریور به همراه مدارک شناسایی خود جهت دریافت کد تخفیف به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

ثبت نام ترم پاییز 1402 از 27 شهریور بصورت حضوری و اینترنتی خواهد بود و همچینین شروع ترم از 12 مهر می باشد

 

علاقمندان  می باسیت قبل از شروع ثبت نام ها نسبت به دریافت کد تخفیف اقدام نمایید .