10
اسفند

تعیین سطح ترم بهار 1402


زمان آزمون تعیین سطح ترم بهار در رشته های موسیقی و طراحی به شرح زیر می باشد

تعیین سطح سلفژ : 23 اسفند 

تعیین سطح طراحی :  15 فروردین

علاقمندان میتوانند از 13 اسفند به دفتر آموزشهای هنری مراجعه نموده و جهت شرکت در آزمون ثبت نام نمایند.

 

20 آذر 1401