10
اسفند

کد تخفیف ویژه ترم بهار 1402


دانشجویان ، استعدادهای درخشان ،خانواده ایثارگران و هنرجویان برتر می توانند از 10 اسفند به همراه مدارک شناسایی خود جهت دریافت کد تخفیف به دفتر آموزش مراجعه نمایندلازم به ذکر است در ترم بهار کد تخفیف صرفا بصورت حضوری توزیع میگردد.

🔻قبل از شروع ثبت نام ها نسبت به دریافت کد تخفیف اقدام نمایید .