1
شهریور

آزمون جامع سلفژ و تئوری موسیقی مقدماتی سال 1401


نفرات برتر آزمون جامع سلفژ و تئوری موسیقی مقدماتی سال 1401 مشخص شد .
 ضمن تبریک به این عزیزان ، سربلندی  و موفقیت در تمامی مراحلی زندگی را برایشان  آرزومندیم.