13
اسفند

کوچ یار شفیق و فرزانه استاد سید محمد مصطفی زاده


فرزانه ای دیگر از کوچه باغ های صفا، صمیمیت و آزادگی کوچ کرد و به معشوق خویش پیوست و آوار دریغ و درد است که از این کوچه بر ما می بارد ، هنرمندی که در ورای آثار ارجمندش در زمینه ی هنر آیینی و پژوهش های آن ،  وجدان آگاه و بیداری بود که هنر والا رابه مثابه زیستن اخلاقی در جهانی آکنده از کردار و اندیشه های حقیر و ناپاک تفسیر می کرد. 
استاد سید محسن مصطفی زاده پهلوان اخلاق بود و زندگیش حماسه ای بود در ایستادگی و پافشاری برای فضیلت های راستین و دوستی های مشفقانه که اکنون دیگر در غبار پراکنده ی خاطرات ، باید جستجو کرد.
فرهنگسرای جهاددانشگاهی خراسان رضوی ضایعه ی فقدان استاد فرزانه ، سید محسن مصطفی زاده را که بیش از سی سال در بسیاری از فعالیت و رویداد های فرهنگی فرهنگسرای جهاددانشگاهی ، نقش برجسته و تاثیر گذاری داشته است، به خانواده ، دوستان و شاگردان سوگوار ایشان و جامعه هنر و ادب و معرفت تسلیت می گوید.