30
شهریور

استعدادیابی موسیقی کودکان


  فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد به مـنظور حمایت و پرورش استعدادهای درخشان از بین کودکان 6 تا 11 سال که دوره آموزش کامل موسیقی کودک (اُرف و ...)  را در دیگر مراکز آموزش موسیقی و موسسات هنری گذرانده‌اند

از طریق آزمـون در تـرم پـایـیـز بـه صـورت مـحدود هـنرجو می‌پذیرد.

والدین گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا تاریخ 6 مهرماه به دفتر آموزش فرهنگسرا مراجعه نمایند.

سه‌راه ادبیات، مجتمع شریعتی جهاددانشگاهی، فرهنگسرا  

38400021