17
اسفند

تعیین سطح ترم بهار 1400


آزمون تعیین سطح سلفژ  ویژه ترم بهار،  27 اسفندماه برگزار می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف هنری که متقاضی شرکت در کلاس های فرهنگسرا می باشند برای ثبت نام درآزمون می توانند  از 17 اسفندماه  تا قبل از روز آزمون به صورت حضوری جهت تعیین وقت اقدام نمایند.

زمان آزمون تعیین سطح طراحی متعاقبا اعلام میگردد.

هزینه آزمون : 150000 ریال می باشد.