16
دی

آزمون جامع سلفژ وتئوری موسیقی مقدماتی


قابل توجه متقاضیان آزمون جامع، بخش کتبی آزمون ساعت 17 مورخ 30 دی ماه برگزار می گردد.