17
مهر

آزمون جامع سلفژ و تئوری موسیقی


متقاضیان آزمون جامع به اطلاع می رسانیم بخش نخست این آزمون (تئوری موسیقی) به صورت کتبی در تاریخ 30 مهرماه ساعت 18 برگزار می گردد.