4
اردیبهشت

راوی روایت می کند...


همزمان با برپایی نمایشگاه گروهی تصویرسازی راوی برگزار می گردد:

نشست های تخصصی ادبیات کودک و نوجوان و گرافیک و تصویر سازی برای اولین بار در مشهد

زمان:  5 الی  11 اردیبهشت

مکان: بلوار هاشمیه ، بین هاشمیه 20 و 22، حوزه هنری خراسان رضوی ، اشراق چهار