22
دی

دوره اختصاصی آموزش فیلمنامه نویسی


فرهنگسرای جهاددانشگاهی دوره اختصاصی آموزش فیلمنامه نویسی را طی 3 جلسه در ترم زمستان برگزار می کند

هنرجویانی که دوره مقدماتی فیلمنامه نویسی را گذرانده اند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر  و ثبت نام  تا تاریخ 4 بهمن ماه به دفتر آموزش های هنری فرهنگسرا مراجعه نمایند.