20
اردیبهشت

برگزاری دوره میناکاری در ترم تابستان


میناکاری هنر نقاشی روی فلز با پیـشینه‌ی پنج هزارساله است که امروزه این هنـر بیشتر بر روی مس انجـام می‌شود اما می‌توان این هنـر را بر روی فلزات دیگر مانند نقره، طلا نیز انجام داد. این هنر را می‌‌توان اوج تلاش و اشتیاق بشری برای رسیدن به زیبایی بی‌کران در هنر ایرانـی دانست. اشتیـاقی که فلزی زمخت و سـاده را  به وسیله نقاشی به بزمی از رنگ و نقـوش تبـدیل می‌سازد که اگـر با دید زیبایی شناسانه بدان بنـگریم یادآور پهنای آبی زیبای آسمـان است. در ظروف میناکاری شده نقش‌هایی چون گل‌های اسلیمی، ختـایی، شـاه عباسی و ... ترسیم می‌‌گـردد و در گذر زمـان این نقـش‌ها بر روی کـاسه،  قــدح، گلاب‌پـاش، ظـروف قهـوه خـوری و قـاب به صـورت محصــولات کاربـردی و نیز تزیینی مورد استفاده قرارگرفته است.