1
بهمن

کمی آن طرف


نمایشگاه گروهی عکس مستند صحنه باعنوان کمی آن طرف در نگارخانه فردوسی برگزار می گردد.

30 دی ماه الی 4 بهمن همه روزه از ساعت 17 تا 20