28
شهریور

اعلام زمان آزمون جامع سلفژ و تئوری موسیقی مقدماتی


به اطلاع هنرجویان متقاضی مدرک سلفژ و تئوری موسیقی مقدماتی می رساند بخش تئوری این آزمون دوشنبه 10 مهر ماه ساعت 18 برگزار  می گردد.