31
خرداد

فراخوان دو سالانه جشنواره ارغنون هنر


فراخوان پنجمین جشنواره دو سالانه ارغنون هنر ویژه هنرجویان فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد منتشر گردید علاقمندان واجدشرایط شرکت می توانند تا تاریخ 30 تیر برای ثبت نام در جشنواره به دفتر آموزشهای هنری فرهنگسرا مراجعه نمایند.

شایان ذکر است بخش  کتاب نیز به مجموعه رقابت های این  دوره افزوده شده است.

دانلود شرایط شرکت در جشنواره