اعظم میرشکار

 

اعظم میرشکار، متولد 1351 مشهد، کارشناس تصویرسازی، مدرس طراحی

1376     فراگیری طراحی و سپس نقاشی نزد استاد علی ساداتی‌پور و نقاشی طبیعت نزد زنده ‌یاد استاد

           حسین ترمه‌چی در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1384     تدریس طراحی در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1384     تاکنون برگزاری نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی.

1392     استفاده از محضر استادان خلیلی و اصغرزاده.