کارگروه سلفژ

*حداقل نمره قبولی در آزمون پایان ترم درس سلفژ و تئوری موسیقی 1 نمره 65 می باشد.
*کلاس های سلفژ و تئوری موسیقی 1 بزرگسالان (15 سال به بالا) هر ترم برگزار می شود.
*کلاس های سلفژ و تئوری موسیقی نوجوانان در دو گروه سنی 11 تا 13 و 13 تا 15 سال برگزار می گردد ، لذا خواهشمند است هنرجویان نوجوان در کلاس هایی متناسب با سن خود ثبت نام نمایند
* قابل توجه هنرجویان سلفژ 2:
کتاب پوزولی شماره 1151 قبل از اولین جلسه کلاس حتما تهیه گردد.
موسیقی کودکان در2 گروه تشکیل می گردد:
5 تا 7 سال :20 جلسه هفته ای 2 روز، (20ساعت) - حداقل دوره آموزش 1 سال
7 تا 10 سال: 10 جلسه، هفته ای 1 روز، (10 ساعت) - حداقل دوره آموزشی 4 ترم