15
فروردین

اطلاعیه برگزاری کلاس های ترم بهار 1400


با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و قرارگرفتن  شهر مشهد در وضعیت نارنجی  و تعطیلی 2 هفته ای مراکز آموزشی ، تمامی  کلاسهای حضوری  فرهنگسرا ( هر دو شعبه) در ترم بهار  از تاریخ 28 فروردین شروع می شود .

بدیهی است کلاس های غیر حضوری (آنلاین ) طبق زمابندی مقرر آغاز می گردد.