26
اردیبهشت

نمایشگاه نقاشی کودک با عنوان حماسه سازان کوچک


نمایشگاه نقاشی کودک با عنوان حماسه سازان کوچک

افتتاحیه : دوشنبه 23 اردیبهشت ساعت 17 الی 19

ادامه نمایشگاه تا 31 اردیبهشت  صبح ها 10 تا 13 و بعدازظهر  17 تا 19

بلوار هاشمیه بین هاشمیه 20 و 22 ، حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی