23
اسفند

نمایشگاه آثار نقاشی کودکان


نمایشگاه نقاشی هنرجویان کودک فرهنگسرای  جهاددانشگاهی 23 و 25 اسفند در نگارخانه فردوسی برگزار می گردد

ساعت بازدید: 10 تا  12 و  17 تا  20