20
آبان

جلسه نقدوبررسی کتاب


نقدوبررسی کتاب

فضیلت (بررسی های اخلاقی و معرفت شناختی)

با حضور وسخنرانی:

دکترامیرحسین خداپرست(مترجم)

حجه الاسلام دکترسیدعلی طالقانی

دکترسلمان ساکت(دبیرنشست)

10صبح جمعه25آبان 1397

مشهد،سه‌راه ادبیات،بین ابن‌سینای4و6