23
مهر

اسامی پذیرفتگان مرحله اول آزمون جامع مقدماتی سلفژ


اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول( کتبی) آزمون جامع سلفژ و تئوری موسیقی مقدماتی به شرح ذیل اعلام می گردد. تاریخ برگزاری مرحله دوم ( شفاهی) بصورت تلفنی اطلاع رسانی می شود.

 

1-  فریده سادات ترحمی 

2- آرمین رحمانیان 

3-  سارا توکلی 

4- مرصع موسی الرضایی 

5- محمد رفیعی 

6- زهره سادات حسینی مطلق 

7- مجید اژدرالدینی 

8- الهه زنده دل 

9-  تینا نژاد غفار 

10- شیدا حجتی مقدم فیض آبادی