1
مهر

آزمون جامع سلفژ و تئوری موسیقی


متقاضیان آزمون جامع به اطلاع می رسانیم بخش نخست این آزمون (تئوری موسیقی) به صورت کتبی در تاریخ 9 مهرماه ساعت 17 برگزار می گردد.

 

 

1 مهر 1397