20
شهریور

آزمون تعیین سطح ترم پاییز97


آزمون تعیین سطح سلفژ ترم پاییز 97، 31 شهریور  و آزمون تعیین سطح طراحی ،4مهر برگزار  می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف هنری که متقاضی شرکت در کلاس های فرهنگسرا می باشند برای ثبت نام درآزمون می توانند تا قبل از روز آزمون به صورت حضوری اقدام نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت های ظرفیت، قبولی  در آزمون تضمین کننده ثبت نام نمی باشد.

هزینه آزمون 70000 ریال می باشد