22
خرداد

آزمون تعیین سطح ترم تابستان 97


آزمون تعیین سطح سلفژ ترم تابستان 97، 31 خرداد و 6 تیرماه  و آزمون تعیین سطح طراحی ،6تیر ساعت 17 برگزار  می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف هنری که متقاضی شرکت در کلاس های فرهنگسرا می باشند برای ثبت نام درآزمون می توانند تا قبل از روز آزمون به صورت حضوری اقدام نمایند.

هزینه آزمون 70000 ریال می باشد