19
خرداد

کد تخفیف ویژه ترم تابستان 97


با توجه به شروع ثبت نام ترم تابستان در تاریخ 28 خرداد ماه 97 هنرجویان واجد شرایط دریافت کد تخفیف 10%، شامل:دانشجویان ، ایثارگران و استعدادهای درخشان میتوانند با مراجعه به دفتر آموزشهای هنری فرهنگسرا و ارائه کارت ، کد تخفیف را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است دریافت کد تخفیف صرفا حضوری خواهد بود.