24
اسفند

گزارش نظر سنجی از نمایش مسیر مشترک


گزارش نظر سنجی از نمایش مسیر مشترک ( به کارگردانی کمال الدین غراب) منتشر شد

مرکز افکار سنجی سازمان جهاد دانشگاهی مشهد ( ایسپا ) گزارش خود را از نظر سنجی نمایش مسیر مشترک منتشر کرد. بر پایه این گزارش تماشاگران محتوای این  نمایش را  52/5درصد عالی ،35/3 درصد خوب ،6/9 درصد متوسط و5/4 درصد ضعیف ارزیابی کردند.

نمایش مسیر مشترک قرار است سال آینده مجددا به روی صحنه برود.تفصیل گزارش نظر سنجی را میتوانید از لینک زیر مشاهده نمایید

 

نتایج نظر سنجی نمایش مسیر مشترک