25
آذر

نحوه مشاهده نمرات از طریق سایت


هنرجویان گرامی می توانند از طریق راهنمای زیر  نمرات خود را مشاهده نمایند.

دانلود نحوه مشاهده نمرات