18
آذر

کد تخفیف ویژه ترم زمستان 96


با توجه به شروع ثبت نام ترم زمستان در تاریخ 23 آذر ماه 1396  هنرجویان واجد شرایط دریافت کد تخفیف 10%، شامل:دانشجویان ، ایثارگران و استعدادهای درخشان میتوانند با مراجعه به دفتر آموزشهای هنری فرهنگسرا و ارائه کارت ، کد تخفیف را دریافت نمایند