13
آذر

آزمون تعیین سطح ترم زمستان 96


آزمون تعیین سطح سلفژ ترم زمستان 96، 25 آذرماه و آزمون تعیین سطح طراحی ،3 دی ماه ساعت 17 برگزار  می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف هنری که متقاضی شرکت در کلاس های فرهنگسرا می باشند برای ثبت نام درآزمون می توانند تا تاریخ  24 آذرماه  به صورت حضوری اقدام نمایند.

هزینه آزمون 70000 ریال می باشد