22
مهر

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون جامع مقدماتی سلفژ


 اسامی  پذیرفته شدگان آزمون جامع مقدماتی سلفژ و تئوری موسیقی (کتبی) به شرح زیر اعلام گردید.:


 

الناز کاظمیان 

مهلا قاینی سردشت 

الناز عطارمقدم 

مصطفی شفیعی 

سپیده مُذَهِب 

عاطفه حاجی زاده 

رضا عطارپیشه 

سروش حاجی میرزایی 

 حامد حقایق 

 سارا علی زاده 

 بهار برادران آجیلیان 

 سیده زهرا فدائی 

 رضوان رضائی

 

شرکت کنندگان جهت  اطلاع از نمره می توانند بصورت حضوری به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

همچنین زمان آزمون شفاهی به پذیرفته شدگان متعاقبا اطلاع رسانی  خواهد شد