9
شهریور

آزمون تعیین سطح ترم پائیز 96


آزمون تعیین سطح سلفژ ترم پائیز 96، 25 شهریورماه و آزمون تعیین سطح طراحی ،4  مهر ساعت 17 برگزار  می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف هنری که متقاضی شرکت در کلاس های فرهنگسرا می باشند برای ثبت نام درآزمون می توانند تا تاریخ  24 شهریور به صورت حضوری اقدام نمایند.

هزینه آزمون 50000 ریال می باشد