12
بهمن

مستر کلاس آواز کلاسیک استاد اسفندیار قره باغی


مستر کلاس آواز کلاسیک و پاپ کلاسیک با حضور استاد اسفندیار قره باغی

مهلت ثبت نام تا 15 بهمن ماه

محل ثبت نام : انجمن موسیقی خراسان رضوی

ثبت نام  تلفنی:36074818